PÄÄSY PÅ SVENSKA

HUVUDSTADSREGIONENS SAMHÄLLSVETARE RF – PÄÄSY RY

Högskoleutbildade samhällsvetare r.f. och dess underavdelning i huvudstadsregionen ordnar aktiviteter för sina medlemmar som bor i huvudstadsregionen samt representerar deras intressen i föreningens förbundsfullmäktige.

Följ oss i Facebook: https://www.facebook.com/paasyry/
och i Instagram: https://www.instagram.com/paasyry/

BLI MEDLEM

Du kan bli medlem i Pääsy på Högskoleutbildade samhällsvetare rf:s medlemssidor.

Du kan gå med i e-postlistan här.

Om du har frågor, kontakta jasenet(at)paasy.info

MEDLEMMAR I STYRELSEN 2019

Satu Spratley
ordförande, puheenjohtaja(at)paasy.info

Laura Tolkkinen
viceordförande

Joonas Toivola

Marjut Pietiläinen