PÄÄSY PÅ SVENSKA

HUVUDSTADSREGIONENS SAMHÄLLSVETARE RF – PÄÄSY RY

Högskoleutbildade samhällsvetare r.f. och dess underavdelning i huvudstadsregionen ordnar aktiviteter för sina medlemmar som bor i huvudstadsregionen samt representerar deras intressen i föreningens förbundsfullmäktige.

Följ oss i Facebook: https://www.facebook.com/paasyry/
och i Instagram: https://www.instagram.com/paasyry/

BLI MEDLEM

Du kan bli medlem i Pääsy på Högskoleutbildade samhällsvetare rf:s medlemssidor.

Du kan gå med i e-postlistan här.

Om du har frågor, kontakta jasenet(at)paasy.info

MEDLEMMAR I STYRELSEN 2018

Satu Spratley
ordförande, kommunikation, puheenjohtaja(at)paasy.info, tiedotus(at)paasy.info

Laura Tolkkinen
viceordförande, sekreterare

Heini Törmälä
Kassör, rahastonhoitaja(at)paasy.info

Joonas Toivola
Förvaltning av Holvi, suppleant Tapio Räsänen

Juha Ylitalo
Förvaltare av medlemsregister och dess frågor, jasenet(at)paasy.info

Marianne Neijonen
Motion och välmående

Hannu Puustinen och Antti Hautamäki
Samhällsrelationer